Retourneren

Klachten

Meubelstore de Monden beschikt over navolgende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

A. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Meubelstore de Monden, direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Indienen kan per post of per mail naar service@meubelstoredemonden.nl

B. Bij Meubelstore de Monden ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Meubelstore de Monden binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

C. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Meubelstore de Monden probeert alle mogelijke geschillen in alle redelijkheid op te lossen  met de consument . Mocht u desondanks een klacht willen indienen dan kan dat bij de volgende neutrale geschillencommissies.

Aankopen gedaan via de webshop

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt kunnen niet geretourneerd worden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het artikel dient onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in de originele verpakking te worden geretourneerd. Standaard nemen wij het verpakkingsmateriaal mee bij aflevering. Wil je gebruik maken van het herroepingsrecht dan dien je dat duidelijk en tijdig aan te geven, zodat de bezorgers het verpakkingsmateriaal niet meenemen.

Het volledige aankoopbedrag (exclusief andere bijkomende kosten, zoals bezorgkosten, verhuislift etc.) wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door Meubelstore de Monden overgemaakt. In geval van een retourzending dien je dit tijdig aan te melden op het e-mailadres verkoop@meubelstoredemonden.nl. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

De kleinere artikelen zoals de meeste lampen die via de pakketdienst worden afgeleverd dienen op eigen risico en kosten worden geretourneerd.

Aankopen gedaan in de winkel

Voor aankopen in de winkel geldt dat de zicht- en retourtermijn, zoals bepaald in de wet Koop op afstand niet van toepassing is. In principe worden de goederen daarom niet teruggenomen. Indien Meubelstore de Monden in uitzonderingsgevallen toch bereid is de goederen retour te nemen, zal een tegoedbon worden verstrekt ter hoogte van het aankoopbedrag.

Kan ik mijn bestelling nog wijzigen of annuleren?

Wil je de bestelling die je hebt geplaatst toch wijzigen of annuleren dan kun je dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice via verkoop@meubelstoredemonden.nl. Bij een bestelling via onze webshop kun je altijd een wijziging aanbrengen tot 14 dagen na levering (Met uitzondering van producten die speciaal voor jou op maat zijn gemaakt of worden gemaakt).

Producten die speciaal voor jou op maat zijn gemaakt of worden gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. In sommige gevallen kunt u deze producten wel retour sturen, maar zijn wij volgens de CBW voorwaarden gerechtigd 30% van het overeengekomen aankoopbedrag in rekening te brengen.

Wat moet ik doen als mijn meubel beschadigd is?

Je kunt onze serviceafdeling bellen op nummer 0599 - 856220. Je kunt ook direct een mail sturen naar service@meubelstoredemonden.nl onder vermelding van je ordernummer en liefst met een foto van de beschadiging. Dan kan er zo snel mogelijk worden bekeken hoe je klacht opgelost kan worden en nemen wij contact met je op.

Wat moet ik doen als mijn product niet in orde is?

Wanneer je bestelling niet compleet of beschadigd is kun je contact opnemen met onze serviceafdeling via 0599 – 856220 of service@meubelstoredemonden.nl

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt kunnen niet geretourneerd worden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.